RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Prashant Vithalani

390

22

40

2

Mihir Shrenik Patwa

264

16

19

3

Milan Rughani

244

21

16

4

Palak Shah

239

14

22

5

Mehul Vithalani

217

10

21

6

Deepak Savla

207

18

10

7

Sagar Sawant

207

3

1

8

Keyur Dalal

193

18

11

9

Shalin Dasadiya

180

21

6

10

Dipesh Kumar

167

0

0

11

Shalin Dasadia

160

6

22

12

Pratik Doshi

159

7

13

13

Karan Shanmugam

159

1

3

14

Rashil Bhutia

158

0

2

15

Aashish Morzaria

156

8

12

16

Milan Bhatt

154

9

14

17

Kevin Nimesh Sanghvi

152

5

18

18

Ashish Thakkar

151

11

11

19

Manoj Pawar

136

3

16

20

Sagar Pujari

136

10

10

21

Dharmin S Shah

127

1

16

22

Chintan Thadeshwar

127

10

9

23

Dinesh Sarvankar

126

11

8

24

Vineet Jain

125

9

11

25

Sameer Bhatt

124

16

6

26

Sachin Iyer

121

3

0

27

Sameer Patkar

116

4

8

28

Nikhil Chavan

115

9

3

29

Pranav Jagtap

113

6

7

30

Mihir Shah

113

7

10

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com