RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Keyur Dalal

193

18

11

2

Mihir Shrenik Patwa

187

9

15

3

Shalin Dasadiya

180

21

6

4

Pratik Doshi

159

7

13

5

Manoj Pawar

136

3

16

6

Vineet Jain

125

9

11

7

Sameer Bhatt

124

16

6

8

Sagar Sawant

113

2

1

9

Vishwas Shinde

110

6

11

10

Taukir Raza Sama

109

12

1

11

Abhishek Mehta

108

15

3

12

Brijesh Kamraj Sandha

108

11

2

13

Hemal Oza

106

9

7

14

Divy Vadecha

106

6

4

15

Amit Soni

104

2

11

16

Dipesh Kumar

103

0

0

17

Amit Shah

103

10

5

18

Prashant Vithlani

102

8

8

19

Roshan Sadhani

101

2

6

20

Rushabh Vora

100

10

2

21

Deepak Savla

99

11

2

22

Nainesh Shah

99

7

8

23

Ankit Kothari

98

7

5

24

Bhavin M Shah

97

6

5

25

Kunal Maniar

97

10

4

26

Krunal Shah

96

8

5

27

Vishal Vadecha

94

8

0

28

Ankit Bhaskar Joshi

93

11

5

29

Krunal Chandramaniya

93

6

2

30

Suresh Chandramaniya

92

7

0

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com