RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Prashant Vithalani

421

24

44

2

Aashish Morzaria

361

24

24

3

Shalin Dasadia

339

26

32

4

Omkar Ghule

258

1

36

5

Hemal Oza (C)

233

23

12

6

Rajeev S Pathak (C)

217

27

10

7

Kushal Joshi

193

15

7

8

Karan S Shah

187

6

22

9

Milan Rughani

187

11

19

10

Sameer Bhatt

183

19

9

11

Sameer Doshi

181

11

18

12

Mihir Shrenik Patwa

181

13

11

13

Anay N Patil

176

8

17

14

Hemendra R Gandhi

173

8

16

15

Ashok Joshi

167

20

4

16

Mehul Vithalani

159

7

19

17

Ganesh Patil

158

17

6

18

Kalpesh Mhatre

156

3

21

19

Shakti Thakkar

156

10

9

20

Manan Parekh

156

8

14

21

Deeve R Mody

154

6

15

22

Ankit Bhilota

152

19

4

23

Kevin Nimesh Sanghvi

152

5

18

24

Mehul Trivedi

150

8

15

25

Pratik Doshi

147

10

7

26

Bhupendra Pathare

147

7

15

27

Satyen Waghmare

147

12

5

28

Sandip Modi

147

15

5

29

Dinesh Sarvankar

145

13

6

30

Dev Vinod Pathak

144

14

2

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com